#21 Konsolidacja sprawozdań finansowych w Dynamics 365 FO

co-calendar
2023-02-13 13:40:29

Moduł konsolidacji w Dynamics 365 jest częścią platformy Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i służy do agregacji i analizy danych finansowych z różnych źródeł, takich jak różne spółki czy różne oddziały.

Pozwala to na uzyskanie bardziej kompleksowej i dokładnej wiedzy o sytuacji finansowej i operacyjnej firmy, a także umożliwia lepsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Moduł konsolidacji umożliwia automatyzację procesów konsolidacji, w tym łączenie danych z różnych systemów i źródeł, eliminację niepotrzebnych danych i automatyczne generowanie raportów konsolidacyjnych. Wszystkie te funkcje pozwalają na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie efektywności, a także zapewniają precyzyjne i aktualne dane, co jest niezbędne do podejmowania dobrych decyzji biznesowych.

Poniżej pokażę jak uruchomić konsolidację i eliminację w Dynamics 365FO.

Konsolidacja w Dynamics 365 Finance and Operations odnosi się do łączenia danych finansowych z wielu podmiotów prawnych w jedno sprawozdanie finansowe. Proces ten zapewnia skonsolidowany widok wyników finansowych.

Firmy konsolidowane

W D365FO mamy dwa rodzaje konsolidacji.

 • Konsolidacja Online i Eliminacja
 • Konsolidacja w zakresie sprawozdawczości finansowej (za pośrednictwem Management reporter)

Nasz Scenariusz to wariant 1 - Online 

Mamy firmę konsolidacyjną GLSI oraz dwie firmy w strukturze

 • FRSI
 • GBSI

Wymagana konfiguracja wstępna

W module Administracja organizacja, należy utworzyć firmę konsolidacyjną i dla niej zaznaczyć - Użyj do konsolidacji finansowej i Użyj do procesu eliminacji finansowej.

Konsolidacja D365

 

 

W firmie GLSI skonfiguruj Księgę - a w niej wskaz Plan kont, Kalendarz obrachunkowy oraz struktury kont

Utwórz również arkusz do celów eliminacji

Konsolidacja D365

1. Wybierz Konsolidacje > Konsolidacja online.

Konsolidacja D365

 • Wprowadź opis, np. okres, dla którego przeprowadzasz konsolidację.
 • Opcjonalnie: Wprowadź zakres kont. Zalecamy pozostawienie zakresu pustego, aby wszystkie konta były konsolidowane.
 • Wybierz, czy konto konsolidacyjne ma być używane. Jeśli ustawisz opcję Użyj konta konsolidacyjnego na Tak, wybierz czy konto konsolidacyjne powinno być wybrane z konta głównego czy z grupy. W tym przykładzie pozostawiam opcję Użyj konta konsolidacyjnego ustawioną na Nie.
 • Wybierz daty "od" i "do", dla których dokonujesz konsolidacji.
 • Ustaw opcję Uwzględnij kwoty rzeczywiste na Tak.
 • Wybierz, czy kwoty budżetowe powinny być uwzględnione. W tym przykładzie pozostaw opcję ustawioną na Nie.

Ustaw opcję Przebudowuj saldo podczas konsolidacji na Nie. Zalecamy przebudowę salda w osobnym zadaniu po zakończeniu konsolidacji.

2. Wybierz zakładkę Wymiary finansowe.

Ustaw wartość specyfikacji dla BusinessUnit oraz Department  na Wymiar, a kolejność segmentów ustaw na 1 i 2. Spowoduje to, ustawienie w odpowiedni sposób wymiarów podczas procesu konsolidacji.

Konsolidacja D365 wymiar finansowy

Jako trzeci wymiar - ustaw LegalEntity - oznaczy to skonsolidowane transakcje - firmą źródłową

3. Wybierz zakładkę Firmy. Wybierz Nowy i dodaj obie firmy do konsolidacji FRSI i GBSI

Konsolidowane firmy d365

4. Ustawienie zakładki - Eliminacja. W tym przykładzie uruchomisz regułę eliminacji po konsolidacji. Możesz jednak uruchomić reguły eliminacji i konsolidacji w jednym kroku.

 • Wybierz Konsolidacje > Reguła eliminacji księgi.
 • Wybierz Nowy i wprowadź nazwę.
 • Ustaw pole Firma docelowa na GLSI. W tym przykładzie GLSI jest również firmą eliminacji.
 • Możesz ustawić datę wejścia w życie i datę wygaśnięcia.
 • Upewnij się, że opcja Active jest ustawiona na TAK.
 • Dla tego procesu istnieje specjalna nazwa dziennika Eliminacja, ElimJrn.
 • Wybierz Wiersze
 • Jako metodę eliminacji wybierz Zmiana netto lub Stała. Sposób ustawienia danych wymusi wymiar Department dla każdego konta międzyfirmowego. Dlatego w polu Konto źródłowe można wpisać gwiazdkę (*). Jednak w zależności od konfiguracji należy określić rzeczywistą listę kont.
 • W opcji Wymiary źródłowe, wybierz Department.
 • W polu Kryteria źródłowe wpisz gwiazdkę (*) i zamknij konfigurację reguły eliminacji.

Konsolidacja D365 eliminacja

Jeśli uruchamiasz regułę eliminacji i konsolidacji w jednym kroku ustawisz warunki eliminacji w zakładce Eliminacja

6. Jesli chcesz wcześniej wykonać  - Przetwarzanie eliminacji

 • Wybierz Konsolidacje > Arkusz eliminacji.
 • Wybierz Nowy i wybierz nazwę wejdź do wierszy,
 • Wybierz Propozycje > Propozycja eliminacji.
 • Wybierz FRSI jako firmę źródłową, a następnie wybierz regułę.
 • Wprowadź daty początkowe i końcowe, aby wyszukać transakcje w określonym zakresie dat.
 • Wprowadź datę księgowania.
 • Po zakończeniu propozycji można przejrzeć i zaksięgować dziennik eliminacji. Uwaga: Jeśli dziennik jest niezbilansowany z powodu różnic w tłumaczeniu, nie można go zaksięgować, chyba że zwiększysz wartość pola Maksymalna różnica groszowa na stronie Parametry księgi głównej. 

7. Konsolidacja online - Tłumaczenie walut

Uwaga: Jest to bardzo ważna konfiguracja, jeśli używamy różnych podmiotów prawnych z różnymi walutami. Musimy obliczyć prawidłowy kurs waluty w momencie konsolidacji. W przeciwnym razie nie możemy uruchomić eliminacji, jeśli kursy są różne.  Pomijasz tę opcję, jeśli  firmy mają tę samą walutę. 

 • Wybierz zakładkę Tłumaczenie waluty. 
 • Wybierz GBSI jako źródłową firmę. Domyślnie waluta powinna być ustawiona na GBP. W polu Z konta wpisz 110110. W polu Na konto wpisz 169999. Jako typ kursu wymiany wybierz Domyślny, a następnie ustaw opcję Zastosuj kurs wymiany z pola na Data konsolidacji.

Konsolidacja D365

 

8. Uruchom konsolidację - można ją uruchomić w trybie zadania wsadowego

Wybierz OK, aby przeprowadzić konsolidację.

Po zakończeniu konsolidacji sprawdź transakcje za pomocą np. Bilansu próbnego - tutaj można wykonać drilldown na kwocie - i obejrzeć transakcje składowe/źródłowe

Konsolidacja D365 raporty skonsolidowane

lub Menagera Raportów Finansowych

lub raportu - transakcje konsolidacji 

Konsolidacja D365 raportowanie skonsolidowane


Podsumowując, moduł Konsolidacji w Dynamics 365 FO to narzędzie, które umożliwia firmom agregację i analizę danych finansowych, co pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej i operacyjnej firmy i umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Jesli masz pytania - zachęcam do kontaktu z nami.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!