Porozmawiajmy !

#4 Drugi lockdown chyba nam nie grozi, ale czekają nas trudne miesiące - Paweł Borys

Locdown - wdrożenia D365 Finanse

Jak ocenił, w piątkowej "Rzeczpospolitej" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju  Paweł Borys. w ostatnich dwóch miesiącach mamy serię dość dobrych danych z gospodarki. Powrót do wzrostu jest bardzo dynamiczny, ale nastąpi wypłaszczenie tego trendu; lockdown nam nie grozi, ale czekają nas trudne miesiące. 

W jaki sposób, w takich czasach, kontynuować już trwający projekt wdrożeniowy? Jak ograniczyć ryzyko takiej inwestycji na wypadek trudnych czasów? Czy rozpoczynać projekt w tych niepewnych miesiącach?

lockdown - wdrożenie ERP - co dalej

Zakres, czas i koszt – są to trzy ważne parametry, które mają wpływ na powodzenie w realizacji projektów wdrożeniowych - tzw. trójkąt projektu.  Czy w czasie pandemii też?

Każdy projekt wymaga zrównoważenia takiego „trójkąta” — nie można zmienić jednego aspektu bez wpływu na pozostałe. Zadaniem menedżera projektu jest utrzymanie tego trójkąta w całości - szczególnie w trudnym ekonomicznie czasie.

Jak sobie z takim trójkątem projektu poradzić? 

ZAKRES - zespół wdrażający musi być kompetentny i doświadczony - efektem tego jest szczegółowo i dokładnie wykonana analiza przed-wdrożeniowa - podwaliny dobrego projektu. 
Zarządzający projektem jest doświadczony i kompetentny z zakresu wdrażanego projektu, przez cały czas jego trwania wykorzystuje narzędzia kontroli jego zakresu. 

CZAS - Efektywna praca zespołu - kompetentny i dobrze zgrany zespół, praca wszystkich członków zespołu w jednej lokalizacji, dobre relacje między członkami zespołu oparte na zaufaniu i możliwość konstruktywnego konfliktu - elementy które wpływają na ramy czasowe w których należy wykonać dany zakres. 

KOSZT - Budżet powstaje na początku projektu, najczęściej jest kompromisem między wymaganiami, które klient chciałby wdrożyć, a budżetem przeznaczonym na inwestycje takiego wdrożenia. 
Kompetentny zespół wdrożeniowy zaproponuje rozwiązanie bazujące na standardzie systemu, takie podejście pozwala unikać zwiększeń budżetowanych kosztów projektu. Rozwiązania bazujące na standardzie systemu (z ewentualnymi lekkimi modyfikacjami) pozwalają w przyszłości na podniesienie wersji systemu bez większych nakładów kosztowych - o tym również zapominają mniej doświadczone zespoły wdrożeniowe.

Czy zastanawialiście się dlaczego wdrożenie, które obecnie się u Was toczy - przeciąża jeden lub kilka parametrów "żelaznego trójkąta" a wdrożenie traci na jakości?

Lub też na co zwrócić uwagę gdy jesteśmy u progu wdrożenia?

Jednym z takich elementów jest Analiza wdrożeniowa.

Sprawna identyfikacja wymagań na prowadzonym projekcie zawsze daje wymierny pozytywny efekt. 

Gdy spis wymagań – zakres projektu – jest wykonany niewłaściwie, zbyt pobieżnie lub zbyt obszernie – zagrożony jest prawidłowy przebieg procesu wdrożeniowego.

My proponujemy podejście procesowe przy identyfikacji wymagań. Podczas spotkań z klientami pytamy nie tylko co oczekują od nowego systemu. Prosimy, aby opowiedzieli nam o wszystkim co jest podstawą ich biznesu. W trakcie rozmów systematyzujemy to w postaci narysowanych procesów głównych a następnie uszczegóławiamy tworząc podprocesy, a do nich poszczególne wymagania.

Często już na samym początku identyfikacji procesów, podczas rozmów, organizacja dochodzi do wniosku, że cześć wykonywanych kroków jest niepotrzebna lub niespójna. W ten sposób unikamy późniejszych niespójności. Analizując krok po kroku dokonujemy pomiaru czynności, określamy początek i koniec obsługi każdego z nich.

Zastanawiamy się jakie informacje, osoba rozpoczynająca proces, powinna otrzymać na wejściu oraz jak proces powinien się zakończyć i co powinien zwrócić na wyjściu,.

Kto jest zaangażowany w kolejne kroki i kto odpowiada za poprawną ich obsługę.

Bardzo lubimy te spotkania –organizacja dostarcza wiedzę jak jest zbudowana i zorganizowana – my dostarczamy wiedzę i korygujemy kroki procesu tak – aby był spójny z wdrażanym systemem.

Efektem tych spotkań są narysowane procesy, informacja kto wykonuje kroki tych procesów, zbudowana lista wymagań, określone osoby odpowiedzialne za implementację wymagania w systemie oraz te, które będą odbierać spełnione wymaganie. Ważne jest także wyszczególnienie tych elementów, które nie są w zakresie wdrożenia

analiza wymagań wdrożeniowych - procesy w D365

Gdybyś chciał z nami porozmawiać, co jeszcze wpływa na efektywność wdrożenia. A może sam jesteś w takiej sytuacji i możemy Ci pomóc, umów się z nami na darmową konsultację. 

Podczas godzinnej bezpłatnej rozmowy telefonicznej podpowiemy kierunki dalszej pracy, wskażemy na elementy na którymi trzeba się skupić. Jeśli nasza konsultacja wystarczy to samodzielnej pracy to świetnie, jeśli nie to umówimy się na dalszą formę współpracy.

DARMOWA KONSULTACJA

 

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!