Porozmawiajmy !

#3 DAILY SCRUM - Co to jest i po co to komu?

Daily Scrum metodyka Agile

Daily Scrum to krótkie spotkania zespołu (maksymalnie 15 minut), które odbywają się codziennie przez cały okres trwania sprintu (Sprint to główny element Scruma, cykl pracy, który mieści się w okresie maksymalnie jednego miesiąca).

 

Zespół spotyka się, żeby zsynchronizować swoją pracę i przygotować plan działania na najbliższe 24 godziny. Jest to spotkanie, które kształtuje codzienny rytm pracy zespołu. Nadaje jej odpowiednie tempo.
Podczas Codziennego Scruma każdy członek zespołu udziela odpowiedzi na trzy pytania:

  • Co zrobiłeś wczoraj?
  • Co zrobisz dzisiaj?
  • Czy istnieją jakieś przeszkody?

Odpowiadając na tak zadane pytania, każdy członek zespołu uzyskuje informacje o stanie prac zespołu, ale nie tylko. 

Sam musi wobec siebie oraz pozostałych członków zespołu podjąć zobowiązanie "Dziś zrobię to i to", a jutro musi ponownie potwierdzić czy udało się wykonać lub jak długo jeszcze będzie wykonywać to zadanie.

Daily scrum - tablica kanban

Ma to wspaniały efekt, który pomaga zespołowi zdać sobie sprawę ze znaczenia tych zobowiązań oraz tego, że ich zobowiązania są składane wobec siebie, a nie jakiegoś dalekiego klienta czy sprzedawcy. 

Ważne jest, aby spotkanie było naprawdę krótkie oraz aby na nim nie rozwiązywać problemów jakie zaistniały podczas trwania projektu, to można zrobić po spotkaniu w innym, mniejszym gronie. 

Celem spotkania jest ustalenie jak się zbliżyliśmy się do Celu Sprintu i jaki byłby najlepszy kolejny krok w tym kierunku. Jest to okazja do sprawdzenia aktualnego stanu Sprint Backlog.

Daily Scrum jest spotkaniem planującym pracę Team’u do kolejnego Daily Scrum.

Na koniec spotkania zespół powinien wiedzieć jaki jest stan Sprint Backlog i mieć ustalony plan pracy do kolejnego Daily Scrum.

Daily Scrum jest elementem metodyki Agile, w większości wykorzystywanej podczas prac zespołów developerskich.

Ciekawa jestem co sądzicie na temat wykorzystania tych metod w pracy całego zespołu wdrażającego ERP czyli: developerów, konsultantów i architektów systemów ?

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!