#20 Co w trawie piszczy - D365 w 2023 roku

co-calendar
2023-01-29 13:08:19
KSeF e-faktura faktura ustrukturyzowana

Firma Microsoft opublikowała nowe plany dotyczące pierwszej fali wydań funkcjonalności na rok 2023.

 

 

Plany te zawierają informacje o zmianach, które zostaną wprowadzone przez firmę Microsoft w zakresie rozwiązania Dynamics 365 i platformy Power Platform, między kwietniem 2023 r. a wrześniem 2023 r. Microsoft publikuje takie plany dwa razy w roku, aby wskazać, nad jakimi nowymi funkcjonalnościami firma obecnie pracuje.  Szczegóły można znaleźć w ponższych linkach:

Dynamics 365:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2023wave1/

Power Platform: 

https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/ 2023fala1/

Microsoft Cloud dla przemysłu:

 https://learn.microsoft.com/en-us/industry/release-plan/2023wave1/

 

 

finance

Dynamics 365 Finanse

 

 

Nie ukrywam, że czekamy na zapowiedziane przez Microsoft rozwiązanie dotyczace

FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH

Platforma Microsoftu D365 oferuje usługę elektronicznego fakturowania, jest to rozwiązanie bazujące na ideii Codeless software, pozwalające firmom w pełni zautomatyzować proces elektronicznego fakturowania od samego początku do końca.

Oprogramowanie Codeless software, znane również jako platforma programistyczna z niskim kodem / bez kodu, to rodzaj wizualnego środowiska oprogramowania używanego do projektowania i zarządzania aplikacjami bez użycia kodu lub skryptu.

Platformy Codeless software, umożliwiają programistom/konsultatnom lub kluczowym użytkownikom, szybkie tworzenie aplikacji za pomocą prostego narzędzia typu „przeciągnij i upuść”.  Korzystanie z oprogramowania Codeless zapewnia większe bezpieczeństwo danych, usprawnia zarządzanie danymi i kontrolę oraz pomaga szybciej sprzedawać nowe aplikacje przy niższych kosztach i ryzyku.

Proces elektronicznego fakturowania będzie obejmować wystawianie faktur sprzedaży, faktur typu Free Text - niezależnych, faktur projektowych i zaliczkowych, a także przesyłanie faktur elektronicznych do organów podatkowych w celu ich zatwierdzenia i rozliczenia.

Funkcja ta zapewnia zgodność z polskimi wymogami prawnymi dotyczącymi elektronicznego fakturowania - czyli faktur ustrukturyzowanych

Polska eapami wprowadza przepisy ustanawiające system ciągłej kontroli transakcji (CTC). Polski system CTC, zwany Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), został udostępniony dla wszystkich podatników w 2022 r. do dobrowolnego przyjęcia. Platforma KSeF obsługuje wystawianie, i archiwizację e-faktur dla firm (B2B), a na życzenie klienta dla firm (B2C). Od 1 stycznia 2024 r. system KSeF zostanie wdrożony jako obowiązkowy dla wszystkich firm, które są podatnikami VAT.

Aby spełnić te wymagania prawne, Microsoft w nowej wersji wdraża następujące funkcjonalności:

  • Możliwość generowania plików XML faktur elektronicznych sprzedaży, projektu i zaliczki, według wymaganego prawem formatu dostarczany dostarczonego przez KSeF.
  • Możliwość importu faktur elektronicznych wystawionych i dostępnych dla odbiorcy w platformie KSeF.
  • Możliwość integracji z usługami KSeF w celu umożliwienia automatycznego przekazywania wygenerowanych faktur elektronicznych do polskich organów podatkowych.

Polska e-faktura i integracja z KSeF jest dostępna jako funkcjonalnośc w ramach usługi Elektroniczne Fakturowanie.

Aby móc utrzymać bazę danych w dobrym stanie, obecna funkcjonalność będzie zawierała opcję archiwizacji. Dane mogą być archiwizowane w środowisku Dataverse. Funkcja do archiwizacji zostanie wydana w wersji zapoznawczej w kwietniu.

TAGI FINANSOWE i CZĘŚCIOWE ROZLICZENIA FINANSOWE

Now wersja D365 będzie udostępniała również funkcję tagów finansowych i ulepszenia rozliczeń księgowych, w celu umożliwienia częściowych rozliczeń transakcji finansowych.

W niektórych wdrożeniach uzyskiwano częściowe rozliczenia transakcji finansowych za pomocą modyfikacji wykonywanych dla klienta

Łącząc funkcjonalność  tagów finansowych i częściowych rozliczeń księgowych, będzie można  wspomóc automatyzację rozliczenia na transakcjach finansowych.

 

 

SCM    Dynamics 365                                             Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Podobnie jak zespół Finansów, również w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw kładzie się nacisk na archiwizację danych. Historia transakcji magazynowych i zamówień sprzedaży zostanie przeniesiona do środowiska Dataverse. Współpraca między Dynamics 365 SCM i Dynamics 365 Sales jest również jednym z głównych obszarów zainteresowania. Tam, gdzie aplikacje znajdują się na różnych platformach fizycznych, zostaną wprowadzone ulepszenia w celu obsługi kompleksowego procesu Prospect to Cash.

Ciekawe jest również, jaką dodatkową wartość wniesie dodatek Inventory Visibility dla użytkowników końcowych.

Dodatek Inventory Visibility (nazywany również usługą Inventory Visibility ) zapewnia niezależną i wysoce skalowalną mikrousługę, która umożliwia księgowanie zmian stanu zapasów w czasie rzeczywistym oraz śledzenie widoczności we wszystkich źródłach danych i kanałach.

Dodatek Inventory Visibility  obejmuje:

  • Centralnie śledzenie najnowszego stanu zapasów (dostępne, zamówione, zakupione, w drodze, zwrócone i poddane kwarantannie) we wszystkich źródłach danych, magazynach i lokalizacjach, łącząc źródła danych logistycznych w usłudze Supply Chain Management lub zewnętrzne źródła danych ( takie jak systemy zarządzania zamówieniami, systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP] innych firm, systemy punktów sprzedaży [POS] i systemy zarządzania magazynem) do usługi Widoczność zapasów.
  • Możliwość zapytania o dostępność zapasów lub ich braki oraz zyskanie natychmiastowej odpowiedzi,
  • Unikanie nadmiernej sprzedaży, zwłaszcza gdy Twoje zapotrzebowanie pochodzi z różnych kanałów, dokonując miękkich rezerwacji w czasie rzeczywistym w usłudze Inventory Visibility.

 

 

BI One Dynamics

One Platform

 

Firma Microsoft pracuje nad konwergencją, aby zbliżyć aplikacje F&O do platformy Power Platform. W uwagach do wydania można przeczytać o One Dynamics One Platform. Jedna operacja, w ramach której można aktualizować rekordy zarówno w F&O, jak i Dataverse w jednej transakcji, zapewniając spójność danych. Pojawi się róweiż opcja planowania procesów F&O w tle przy użyciu usługi Power Automate. Dodatkowo podjęto pewne wysiłki w celu poprawy wydajności tabel wirtualnych.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!