#13 Zarządzanie kontraktami zakupowymi w przedsiębiorstwie

co-calendar
2021-03-04 19:47:45
Umowa zakupu

W dobie XXI wieku, zadajemy sobie często pytanie: czy Excel może być wypierany przez systemy klasy ERP? Otóż, postaram się nie tylko odpowiedzieć na to pytanie, ale również pokazać na konkretnych przypadkach kiedy tak się dzieje.

Świadomość ludzka jest wciąż ograniczona i nie pisze tutaj tego, aby w jakikolwiek sposób Komukolwiek ubliżyć, ale aby pokazać jeden z wielu faktów. Ludzie nie poszerzają swojej wiedzy, opiewają tylko i wyłącznie na poznanych technologiach, a to co nowe, jest dla nich obce.

Dlaczego tak się dzieje? Skoro jedna z maksym głosi: „ nic co ludzkie, nie jest mi obce”.

Otóż chodzi tutaj o to, że ludzie boją się nowości, boją się czegoś co jest dla nich nieznane i wciąż bazują na tym co zostało pokazane im kiedyś. Nie dopuszczają do siebie myśli, że technologia poszła tak do przodu w dzisiejszym świecie i powstały narzędzia, które mogłyby im w znacznym stopniu ulepszyć pracę i poprawić jej komfort.

Proces zakupowy odgrywa ważną rolę w większości przedsiębiorstw, dlatego też do zarządzania nimi powinno się używać odpowiedniego narzędzia, takim narzędziem może być system Microsoft Dynamics 365.

Kluczową rolą w odpowiednim zarządzaniu procesem zakupów jest umiejętność zarządzania cenami zakupowymi.

Zarządzanie cenami zakupu może odbywać się w systemie za pomocą dwóch funkcjonalności: Umów zakupu (kontraktów) oraz Umów handlowych (cenników).

Umowa zakupu jest kontraktem, który zobowiązuje przedsiębiorstwo do zakupu określonej ilości lub za określoną kwotę przy użyciu wielu zamówień zakupu na przestrzeni czasu. W zamian za to zobowiązanie, kupujący otrzymuje specjalne ceny i rabaty.

Każdy wiersz umowy zakupu jest zobowiązaniem do zakupu czegoś.

W systemie jest możliwość ustalenia następujących zobowiązań:

  • Zobowiązanie co do ilości produktu– Zakup określonej ilości produktu.
  • Zobowiązanie co do wartości produktu– Zakup produktu za określoną kwotę w walucie.
  • Zobowiązanie co do wartości w ramach kategorii produktu– Zakup produktu za określoną kwotę w walucie w kategorii zaopatrzenia. Kwota może dotyczyć towaru z katalogu lub towaru spoza katalogu.
  • Zobowiązanie co do wartości– Zakup jakiegokolwiek produktu lub produktów za określoną kwotę w walucie lub w każdej kategorii zaopatrzenia.

umowazakupu

Umowy handlowe są cennikami o stałej cenie lub rabacie. Umowy, które są zawierane dla jednego lub kilku dostawców na zakup poszczególnych produktów. Mają one zastosowanie do ofert czy zamówień zakupu.

Umowy handlowe dają dużą elastyczność. Wciąż można ustalić cenę bazową w szczegółach produktu, ale można również określić cenę w umowie handlowej. Cena w umowie handlowej ma pierwszeństwo przed ceną bazową w szczegółach produktu. Oznacza to, że jeśli system znajdzie odpowiednią cenę w umowie handlowej, a jednocześnie cena ta jest dostępna w szczegółach produktu, system wykorzysta najkorzystniejszą z cen.

umowahandlowa

Podsumowując.

Zarządzanie kontraktami w przedsiębiorstwie to bardzo wymagające zadanie, stawiane często pracownikom, którzy nie są wyposażeni w odpowiednie narzędzia.

W celu większej efektywności warto wykorzystać do tego system Microsoft Dynamics, który posiada funkcjonalności ułatwiające zarządzaniem cenami poprzez umowy handlowe oraz umowy zakupu.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!