#15 Raportowanie - w czym jest problem?

Raportowanie D365 bilans RZiS

"Dynamics 365 posiada narzędzia analityczne, które, umożliwiają analizę czynników wpływających na wyniki finansowe. Informacje - w postaci  elastycznych raportów - można udostępniać wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie.

Narzędzia takie jak Management Raportów Finansowych -  umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów, zgodnych z przepisami prawnymi. Raportowanie może odzwierciedlać wielopłaszczyznową strukturę kont finansowych. Można również śledzić dane finansowe firmy dzięki raportom transakcyjnym, analitycznym i KPI oraz konsolidować dane z różnych firm w grupie kapitałowej."

Raportowanie

Tak najczęściej rozpoczynają się materiały promujące narzędzia lub możliwości raportujące w  Dynamics 365 oraz wcześniejszych wersjach systemu Microsoftu.

  • Czy tak rzeczywiście jest ?
  • Czy użytkownicy korzystają z elastycznych narzędzi pozwalających tworzyć rozbudowane raporty finansowe? Czy je znają?
  • Czy dane źródłowe powstające w Dynamics są na takim stopniu szczegółowości, aby móc w łatwy sposób je raportować, w układach jakie narzuca nam prawo - jako organ zewnętrzny lub firmowy czy grupowy controlling - jako organ wewnętrzny?
  • Czy w procesie wdrożeniowym starczyło siły i wiedzy by takie narzędzia zaproponować i uruchomić?

Dziś chcę trochę przybliżyć zalety i wady narzędzia wbudowanego w D365 pozwalającego na szybkie generowanie np. podstawowych raportów finansowych jakim są Bilans i RZiS

Zarówno w module finansowym (Księdze Głównej) jak i module Rozliczenia Kosztów oraz Budżetowania mamy do dyspozycji Raporty Finansowe.

W narzędziu tym, w łatwy sposób możemy przygotować pojedynczy raport lub grupę raportów, które będą w określonym czasie generowały się dla konkretnego użytkownika np. dyrektora finansowego co tydzień lub co miesiąc i przesyłane będą na jego adres mailowy lub widoczne będą na  jego dashboardzie w systemie.

Generowanie raportu finansowego D365

 

Bilans czy P&L to podstawowe raporty finansowe, ale w taki sam sposób można przygotować inne zestawienia - muszą one jednak bazować na kontach i wymiarach finansowych. 

Zaletą prezentowanego narzędzia jest elastyczność w przygotowaniu raportu: można tworzyć swoje indywidualne układy z jednej strony bazujące na standardowym podejściu wierszy czy kolumn, ale z drugiej strony wprowadzając do raportu bardziej szczegółowe elementy na których danej firmie zależy.

Bilans - raportowanie  D365

 

Drill-Down

Bardzo przydatną funkcjonalnością jest możliwość wykonania drill down na prezentowanych w raporcie kwotach.

 

 

HubSpot Video

 

Wdrożenie

Osobiście uważam, to narzędzie za godne uwagi, natomiast często spotykam się z sytuacją, że klienci nie zapoznali się z nim. Podczas wdrożenia nie pokazano użytkownikom takich rozwiązania.

Innym powodem może być chęć użycia zewnętrznego programu raportującego.

Często podczas modelowania, zarówno kont finansowych, jak i wymiarów finansowych - w początkowej fazie wdrożenia - nie uwzględniamy poprawnej, wystarczającej do późniejszego raportowania szczegółowości zapisów finansowych.

Efekt takiego zaniedbania widać najczęściej już po starcie systemu, kiedy zbierze się wystarczająca ilość zaksięgowanych danych do wyraportowania.

Niejednokrotnie proces wdrożeniowy ciągnie się bardzo długo, a generowanie raportów nie jest wymaganiem pierwszoplanowym. Często najpierw dbamy o to, by poprawnie zaimplementować główne procesy biznesowe firmy, aby je poprawnie zaksięgować , zaewidencjonować poprawnie podatek czy magazyn. Raport jest drugorzędny.

A jak przychodzi czas na zbudowanie - za pomocą tego narzędzia - raport, zarówno użytkownicy kluczowi, jak i zespół wdrożeniowy jest już tak zmęczony projektem, że nie starcza sił  na naukę tworzenia raportu.

Management Reporter

Projektant Raportów - współpracujące z Dynamics 365 środowisko do tworzenia raportowania finansowego - jest narzędziem niezbyt skomplikowanym.

Projektant Raportów finansowych D365

Podczas definiowania raportu decydujemy:

  • z jakich firm z grupy kapitałowej prezentować będziemy dane (czy z jednej czy z wielu - jakich),
  • z jakiego okresu będziemy dane prezentować,
  • jak głęboko może użytkownik drillować dane dla pozycji
  • czy też w jakiej formie otrzymamy dany raport - Excel, plik jako załącznik maila,
  • kiedy użytkownik lub grupa użytkowników otrzyma dany raport (co dziennie, co tydzień, raz na miesiąc - w pierwszym dniu roboczym miesiąca)

Generalna zasada budowy raportu to definicja wierszy oraz kolumn raportu.

W wierszach raportu pokazujemy z jaką szczegółowością i dla jakich pozycji prezentujemy dane.

Definicja wierszy raportu D365

W kolumnach definiujemy zakresy danych - czy są to dane rzeczywiste czy np. budżetowe, z jakiego okresu czasu - ten rok, poprzedni miesiąc czy każda kolumna to inny miesiąc bieżącego roku

Definicja kolumn raportu finansowego D365

 

Raport ten możemy wykorzystać także do konsolidacji danych finansowych firm. 

Wykorzystując plan kont obowiązujący w całej grupie kapitałowej, wymiar finansowy pozwalający oznaczyć transakcje podlegające konsolidacji (lub takie które należy wyeliminować z konsolidacji) oraz hierarchie organizacyjne pozwalające na prawidłowe połączenie danych - z dużą swobodą - można zaprojektować zarówno raport konsolidacyjny jak i np. raporty controllingowe grupowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Management Reporter, w razie pytań chętnie doradzimy czy też zaprojektujemy z Państwem zestaw raportów finansowych.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!