#16 Rapid Project

co-calendar
2021-05-23 00:28:15
Rapid Projekt wdrożeniowy firmy Im-prove, Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Finance

Wdrożenie systemu ERP jest złożonym procesem, często realizowane jest w oparciu o metodyki, które zakładają pełne dopasowanie funkcji systemu, do potrzeb organizacji, czyli tzw castomizację systemu.

Podejście takie wymaga wielu kosztownych prac analityczno-projektowych oraz programistycznych.

Proces ten można znacząco przyspieszyć i uprościć, dzięki czemu czas uruchomienia będzie krótszy i nie rezygnując z głównych zalet systemu - zmniejszymy koszty wdrożenia.

Nasza propozycja to wykorzystanie metodyki RAPID Project.

Zakłada on pominięcie fazy analitycznej, projektowej i programistycznej, użycie konfiguracji wzorcowej systemu Microsoft Dynamics – takiego - pakietu konfiguracyjnego - dostosowanego do branży i typu przedsiębiorstwa.

Dzięki zastosowaniu tej metody czas wdrożenia można skrócić do 12-16 tygodni. Po tym czasie wymagane jest tylko wprowadzenie danych startowych i można korzystać z całej palety standardowych funkcji systemu.

Nasze metodyka opiera się na kilku kluczowych elementach, są to:

Elastyczne licencjonowanie dostępów dla użytkowników

Korzystanie z sytemu Microsoft Dynamics 365 Finance możliwe jest po wykupieniu subskrypcji dla użytkowników. Zawarcie umowy subskrypcyjnej pozwala na dowolne regulowanie liczby użytkowników korzystających z systemu.

W każdym momencie możemy zwiększyć ilość licencji i to zarówno jeżeli wnosimy opłaty subskrypcyjne miesięcznie jak i rocznie. Czyli rozpoczynając dziś z 30 użytkownikami, za pół roku możemy ich mieć 100 jeśli nasz biznes tego będzie potrzebował.

Bezpieczny dostęp za pomocą przeglądarki do aplikacji w chmurze

O możliwości korzystania z funkcji systemu Dynamics 365 Finance decyduje nie rodzaj systemu operacyjnego, a rodzaj przeglądarki internetowej. Tam gdzie mamy możliwość uruchomienia przeglądarki i dostęp do Internetu – tam mamy możliwość pracy w systemie – możemy pracować zarówno w przeglądarce Edge, Chrome oraz Safari.

Wykorzystanie pakietu wdrożeniowego RAPID Project

Pakiet wdrożeniowy RAPID Project został opracowany przez IM-PROVE. Dedykowany jest dla firm wytwarzających swoje produkty w procesach produkcji projektowej tak zwanej „zaprojektuj i zbuduj”.

Bogate możliwości modułu projektowego, dostępnego w systemie Dynamics 365 Finance, dają wyjątkową szansę uniknięcia konieczności stosowania mało-elastycznych metod zarządzania, typowych dla produkcji masowej (BOM, marszruta). Inne systemy, pomimo posiadania niektórych funkcji zarządzania projektami, nie pozwalają na zarządzanie produkcją projektową.

Krótki i efektywny proces wdrożenia

Proponowana metoda wdrożenia zakłada w początkowym etapie skoncentrowanie się na wykorzystaniu istniejących w systemie funkcjonalności oraz ich konfiguracji opracowanej specjalnie dla polskich firm realizujących złożone prace projektowo-produkcyjne.

Wszelkie prace analityczne prowadzące do projektowania i programowania nowych „unikalnych” funkcji są celowo w tym procesie pomijane. Daje to radykalne skrócenie czasu wdrożenia do nawet 3-4 miesięcy, a to kilkukrotnie zmniejsza koszty i ryzyko wdrożenia. Prace te jak najbardziej mogą być wykonane w późniejszym okresie, wtedy gdy system wystartował produkcyjnie i jest ustabilizowany.

Wykorzystanie szablonów do migracji danych początkowych

Wykorzystanie funkcji szablonów dla podstawowych kartotek takich jak Odbiorcy, Dostawcy, Kartoteki towarowe, Projekty pozwala ułatwić ręczne wprowadzanie zbiorów danych z poprzednich systemów i baz danych, a w przyszłości mogą usprawnić tworzenie nowych kartotek w systemie.

Doskonała integracja z pakietem Office 365 pozwala zarówno na eksport jak i na import takich danych do systemu - także w przypadku większych zbiorów.

Obszerne i praktyczne szkolenia użytkowników

O efektach wdrożenia systemu ERP w firmie, decyduje tzw. „stopień adopcji” systemu przez użytkowników. Inaczej mówiąc umiejętność korzystania z funkcji systemu – jest szalenie ważna.

System tej klasy co Dynamics 365 Finance jest od strony użytkowej dość prosty w korzystaniu, dla transparentności dostosowujemy pulpity użytkowników – tzw. „biurka robocze” lub inaczej WorkSpace do wykonywanych przez użytkowników operacji – tak, aby każdy użytkownik miał tylko te funkcjonalności które potrzebuje.

Wsparcie dla użytkowników po uruchomieniu systemu

jest szalenie ważne szczególnie w początkowym okresie pracy. Nieoceniona jest tutaj, pomoc użytkowników kluczowych jak i wsparcie naszych konsultantów zarówno na miejscu jak i zdalne.

Rapid Project w 3 punktach to:

  • Użycie konfiguracji wzorcowej systemu Dynamics 365 Finance
  • Dostosowanie do branży i typu przedsiębiorstwa
  • Krótki czas wdrożenia 3-4 miesięcy

Jeśli nasza propozycja wydaje się interesująca – napisz, zadzwoń – porozmawiamy.

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!