#18 E-faktura czyli jak rozgryźć faktury ustrukturyzowane cz.1

co-calendar
2022-01-12 23:49:44
Dynamcs 365 E-faktura Faktura ustrukturyzowana

Czy nasze systemy finansowo-księgowe są przygotowane na rewolucję dotyczącą e-faktur?

1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia  obowiązują przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych.

Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, Polska dołącza do grona europejskich liderów nowoczesnych e-usług administracji. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 Portugalia. 

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur zaczął działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego jest dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. 

W styczniu pojawił się specjalny wariant faktury elektronicznej. Potocznie nazywany jest e-fakturą, formalnie chodzi jednak o fakturę ustrukturyzowaną. Przepisy definiują ten dokument jako fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.

Korzystanie z e-Faktur  niesie dla podatników wiele udogodnień i przywilejów, jak np:

 • brak obowiązku ich przechowywania (e-Faktury gromadzone będą na serwerze KSeF przez okres 10 lat),
 • brak konieczności wystawiania duplikatów (z uwagi na gromadzenie e-Faktur na serwerze KSeF nie będzie możliwości ich zgubienia bądź zniszczenia),
 • uzyskanie szybszego – bo w terminie 40 dni – zwrotu VAT.

E-Faktura

E-faktura jednak, będzie oznaczała dla wystawcy obowiązek zaraportowania fiskusowi (w ramach KSeF) dużo większej ilości danych niż np. obecnie podatnik musiałby zrobić w ramach plików JPK_FA. Obecnie obowiązkowych informacji do wskazania na fakturze jest około 20. Na e-fakturze w KSeF trzeba będzie wypełnić ok. 300 pozycji. Jest to więc wielokrotnie więcej niż „dane obowiązkowe” wynikające z przepisów ustawy o VAT.

Obecnie w wystawionej „zwykłej” fakturze nie ma obowiązku podawania np. sposobu zapłaty, terminu płatności, nr rachunku bankowego, itp. Jednak w e-fakturze już taki obowiązek będzie, mimo iż nie wynika on wprost z przepisów ustawy o VAT.

Jak podaje Prawo.pl - "Ministerstwo Finansów informuje o trwających pracach nad tym, aby Polska otrzymała w ramach Dyrektywy VAT derogację i mogła żądać od podatników większej liczby danych, wśród których będzie np.:

 • nr EORI (sprzedawcy lub nabywcy),
 • adres mailowy (sprzedawcy/nabywcy),
 • numer telefonu (sprzedawcy/nabywcy),
 • numer dokumentu WZ związanego z fakturą,
 • rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów,
 • dane identyfikacyjne przewoźnika,
 • data i godzina rozpoczęcia transportu,
 • adres miejsca wysyłki,
 • globalny numer jednostki handlowej,
 • symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
 • symbol Nomenklatury Scalonej,
 • typ skutku korekty w ewidencji,
 • numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), i wiele innych.

Zbiór informacji jest o wiele bardziej rozbudowany niż katalog elementów składowych faktury opisany w art. 106e ustawy o VAT.

Część danych, które obecnie wykazywane są dopiero na poziomie raportowania JPK_V7, wskazywanych będzie już na etapie generowania faktury ustrukturyzowanej. Jako przykład można wskazać chociażby kody GTU.

W efekcie, proces generowania e-Faktur wzbogaci się o dokładną analizę danych, które powinny zostać zawarte na fakturze, a które były do tej pory uwzględniane na etapie raportowania JPK_V7 (czyli praktycznie miesiąc później)."

Microsoft Dynamics 365

Odpowiadając na zadane na początku artykułu pytanie - czy nasz system Dynamics 365 pozwoli w sposób automatyczny przesyłać i odbierać e-faktury do/z Krajowego Systemu e-Faktur - TAK.

Elektroniczne fakturowanie dla Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management (SCM) to hiperskalowalna usługa wielowarstwowa, która umożliwia konfigurowalne przetwarzanie elektronicznych dokumentów fakturowych i konfigurowalną wymianę dokumentów.

E-Faktury D365 faktura ustrukturyzowana KSeF

Stosując funkcjonalność e-fakturowania w D365 nie będzie potrzeby ręcznego wprowadzania danych faktur zakupowych - będzie można automatycznie importować dane z KSeF.

Import e-faktur

Jednocześnie platforma Dynamics zapewnia automatyczną lub ręczną wysyłkę do KSeF utworzonych faktur sprzedażowych. 

e-faktura

Export i import faktur w D365 realizowany jest za pomocą funkcjonalności raportowania elektronicznego.

Bardzo ważną zaletą tego rozwiązania jest to, że większość danych, które musza być przesyłane do KSeF mamy zidentyfikowane podczas ewidencji źródłowej transakcji, takich jak np.

 • numer dokumentu WZ związanego z fakturą,
 • rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów,
 • dane identyfikacyjne przewoźnika,

 

E-fakturowanie zapewnia znaczne korzyści:

 • Spójne doświadczenie w zakresie elektronicznego przetwarzania faktur
 • Efektywna kosztowo konfiguracja i wymiana e-faktur w wymaganych formatach
 • Przyspieszone dostarczanie faktur i lepsza identyfikowalność
 • Łatwe dostosowanie do najnowszych standardów e-fakturowania
 • Zwiększona zgodność z przepisami dzięki Kalkulacji podatkowej

O tym jak korzystać z funkcjonalności e-Faktur w Dynamics 365 opowiemy w następnej części wpisu dotyczącego faktur ustrukturyzowanych.

 

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!