#17 Szach i mat - produkcja 21 wieku.

Ranking Gartnera jednego z bardziej wiarygodnych źródeł, któMicrosoft Dynamics 365  lider rozwiązań claud

Mat jest wtedy, gdy król – najważniejsza figura na szachownicy – jest szachowany i nie istnieje żadna możliwość, aby obronić się przed tym szachem.  Każdy zawodnik siadając do szachownicy ma taki zamiar.

Biznes -  a szczególnie biznes oparty na produkcji  - to także taka gra w szachy. Dążymy do tego żeby nie przegrać, czyli tak zaplanować proces produkcyjny aby wytworzony produkt był atrakcyjny dla kupującego.

Planujemy i układamy w głowie strategię rozwoju swojej firmy. W swojej partii - zawodnik/prezes firmy/dyrektor operacyjny -  tworzy swoją własną historię, w której dąży do wielkiego finału, w którym zwyciężymy a konkurencja nas nie pokona.

Ostatnie dwa lata upłynęły nam  pod znakiem COVID-19 - dla przedsiębiorców, był to czas mądrych menedżerów, którzy potrafią wykorzystać go tak, aby przygotować ich firmy na nowe wyzwania.

Pandemia nie wywróciła świata produkcji do góry nogami, raczej pokazała jej słabe strony i mocno popchnęła w kierunku rozwoju systemów informatycznych wspomagających pracę zespołów ludzkich.

Bez współpracy maszyny z człowiekiem, bez systemu informatycznego, który wspiera pracę poszczególnych obszarów, nie można mówić o konkurencyjności na rynku. To właśnie ona będzie stanowiła klucz do zapewnienia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, a czasami po prostu do przetrwania na rynku. Klienci od dawna stawiają na firmy elastyczne, które potrafią się szybko dostosować do zmieniających się potrzeb. Bez technologii człowiek ma ograniczone możliwości, a czas reakcji jest zdecydowanie wydłużony. To właśnie ten czas może zadecydować, czy klient wybierze tę, czy inną firmę.

 Pandemia pokazała, jak absencja kilku kluczowych pracowników może zdestabilizować pracę całego zespołu. Integracja człowieka z maszyną pozwala zachować równowagę w firmie, a procesy, które były przedtem tajemną wiedzą kilku ludzi, (przechowywane najczęściej w plikach Excel lub w zeszytach) mogą być równie dobrze powtarzane przez innych członków zespołów.

Nie każdy jednak może inwestować w automatyzację czy robotyzację procesów produkcyjnych, gdyż przez najbliższy czas firma będzie walczyła o przetrwanie, a top management na hasło „inwestycja” będzie uciekać wzrokiem, szybko zmieniając temat.

Nie oznacza to jednak, że nic nie można.

Jest na rynku wiele systemów, które wspomagają proces produkcji, zarówno dla produkcji dyskretnej, procesowej, jak i produkcji  wg zasad lean manufacturing.

Takim systemem jest Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

W 2021 roku w Rankingu Gartnera jednego z bardziej wiarygodnych źródeł, które porównuje rozwiązania technologiczne dla biznesu - Microsoft Dynamics 365 uplasował się bardzo wysoko - jako lider rozwiązań claudowych.

 2021 Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises for Microsoft Dynamics 365

 

Produkcja towarów w D365 SCM, nazywana też cyklem produkcyjnym, następuje zgodnie z określonymi krokami potrzebnymi do ukończenia produkcji towaru. Cykl życia rozpoczyna się od utworzenia zlecenia produkcyjnego, zamówienia partii lub kanban. Kończy się, gdy wyprodukowany towar jest gotowy do dostarczenia odbiorcy lub przekazania do kolejnej fazy produkcji. Na każdym etapie cyklu produkcyjnego do jego ukończenia są potrzebne inne rodzaje informacji. Gdy etap zostaje ukończony, jest to odzwierciedlane w zleceniu produkcyjnym, zamówieniu partii lub kanban przez zmianę jego stanu produkcji. Różne rodzaje produktów wymagają różnych procesów produkcji.

zarządzenia produkcją

Moduł Kontrola produkcji jest połączony z innymi modułami, takimi jak Zarządzanie informacjami o produktach, Zarządzanie zapasami, Księga główna, Zarządzanie magazynem, Księgowość projektu i Administrowanie organizacją. Taka integracja sprzyja przepływowi informacji, który jest wymagany do ukończenia produkcji towaru.

Na proces produkcji mają z reguły wpływ metody rachunku kosztów i inwentaryzacji zapasów, wybrane dla określonego procesu produkcyjnego. Supply Chain Management obsługuje zarówno metody kosztu rzeczywistego ([FIFO]; pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu [LIFO]; średnia ruchoma i okresowa średnia ważona), jak i kosztu standardowego. Lean manufacturing wdraża się na podstawie reguły wyceny wstecznej.

Wybór metod pomiaru kosztów określa również wymagania dotyczące raportów na temat zużycia zasobów i materiałów w procesie produkcji. Zazwyczaj metody kosztu rzeczywistego wymagają dokładnej sprawozdawczości na poziomie zadania, a metody kosztów okresowych pozwalają na mniej szczegółowe raportowanie zużycia materiałów i zasobów.

Różne produkty i topologie produkcji wymagają stosowania różnych typów zamówienia.

Supply Chain Management może wykorzystywać różne typy zamówień: 

  • Zlecenie produkcyjne — jest to typ klasycznego zlecenia produkcji do wyprodukowania określonego produktu lub wariantu produktu w określonej ilości w danym dniu. Zlecenia produkcyjne są oparte na specyfikacji listy składowej BOM i marszruty.
  • Zamówienie partii — ten typ zamówienia jest używany w produkcji procesowej i dyskretnej, gdzie konwersja produkcji opiera się na formule lub produkty towarzyszące i uboczne mogą być produktami końcowymi zamiast lub oprócz produktu głównego. Zamówienia partii wykorzystują BOM i marszruty typu formuły.
  • Kanban — karty Kanban są używane do sygnalizowania powtarzających się procesów lean manufacturing, opartych na przepływach produkcji, regułach kanban i BOM.
  • Projekt — projekt produkcji łączy produkty i usługi o określonym harmonogramie i budżecie. Część produkcyjna projektu może być zrealizowana poprzez dowolny inny typ zlecenia.

Aby wybrać zasady produkcji najlepiej dostosowane do określonego produktu i rynku, należy rozważyć wymagania dotyczące produkcji i logistyki oraz oczekiwania odbiorców dotyczące czasu realizacji dostawy.

  • Produkcja na magazyn — to klasyczna zasada produkcji, gdzie produkty są wytwarzane jako zapasy na podstawie prognozy lub minimalnego uzupełnienia zapasów (te ostatnie są zazwyczaj obliczane w oparciu na prognozie lub zużyciu historycznym).
  • Produkcja na zamówienie — standardowe produkty są produkowane na zamówienie lub gotowe do zamówienia. Mimo że produkcja wstępna może zostać zrealizowana przy użyciu reguły Produkcja na magazyn, kosztowne etapy łańcucha wartości lub etapy tworzące warianty, są uruchamiane przez zamówienie sprzedaży lub zamówienie przeniesienia.
  • Konfigurowanie do zamówienia — jak dla zasady Produkcja na zamówienie, ostateczne operacje łańcucha wartości są wykonywane na zamówienie. Rzeczywisty produkowany wariant produktu nie jest wstępnie zdefiniowany, tylko jest tworzony w chwili wprowadzania zamówień na podstawie modelu konfiguracji produktu sprzedaży. Reguła Konfigurowanie do zamówienia wymaga określonego poziomu unifikacji procesu dla danej linii produktów.
  • Projektowanie na zamówienie — te procesy są zazwyczaj wskazywane w projekcie i zaczynają się od fazy projektowania. Podczas fazy projektowania tworzy się koncepcje i opis produktów koniecznych do realizacji zamówienia. Następnie można utworzyć zlecenia produkcyjne, zamówienia partii lub kanban do wyprodukowania produktów.

 

You may be interested

Pójdź za nami !

Śledź nasze publikacje w mediach społecznościowych!